Americké vědecké informační středisko, o.p.s.

adresa:Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1
mobil:+420 - 777 149 093, +420 - 777 925 081
tel:+420 - 234 621 222, +420 - 234 621 441
email:amvis@amvis.cz


Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)

DARPA byla založena v roce 1958, v reakci na vypuštění sovětské družice Sputnik, za účelem ochrany před útoky na americkou národní bezpečnost a vytvoření strategické výhody při obraně před nepřítelem prostřednictvím využívání pokročilých technologií a nejnovějších vědeckých výsledků. Mezi výsledky výzkumu DARPA v minulých 20 letech patří například přesné navádění zbraní a navigace, bezpilotní letouny, noční vidění a komunikace. DARPA pokrývá širokou škálu oborů v oblasti biologie, medicíny, informatiky, chemie, fyziky, strojírenství, matematiky, materiálových věd, společenských věd, neurověd i dalších odvětví. DARPA poskytuje finanční podporu pro výzkum privátním subjektům, výzkumným institucím, univerzitám a vládním laboratořím prostřednictvím smluvních kontraktů nebo grantů. Bližší informace o možnostech spolupráce a kontaktech v rámci jednotlivých sekcí naleznete na jejich internetových stránkách.